Werkwijze

Ik vind het belangrijk om jou te horen. Om je te zien en op je gemak te laten voelen. Ik vind het belangrijk dat jij je gehoord voelt. Dat wij een gezamenlijk vertrekpunt hebben en vandaaruit optrekken.

In een kennismakingsgesprek vertel jij waar je tegenaan loopt en waaraan je wilt werken. Dit kan een fysieke of mentale hulpvraag zijn. Ik vertel over mijn werkwijze en waar ik je kan ondersteunen. Samen maken we een hulpvraag, die we regelmatig evalueren en indien nodig bijstellen.
Naast het gesprek en ervaringsoefeningen maak ik tijdens de therapie gebruik van de aanraking. Aanraking is een heel natuurlijke, basale manier van contact maken. Van alle zintuigen die we hebben komt tast altijd binnen.

Na drie keer kijken we of de therapievorm bij je past en waar we de accenten gaan leggen. De behandelfrequentie is in overleg. Het is belangrijk dat je de opgedane ervaringen en kennis in de praktijk gaat brengen. Je gaat oefenen in het herkennen van patronen en gevoelens. En uiteraard ook nieuw gedrag uitproberen.